Podatność CVE-2007-0400


Publikacja: 2007-01-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in admin/memberlist.php in Easebay Resources Login Manager 3.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the keyword parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Login Manager Multiple HTML Injections
Doz
23.01.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Easebay resources -> Login manager 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2167
http://www.securityfocus.com/archive/1/457505/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31614

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top