Podatność CVE-2007-0447


Publikacja: 2007-10-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in the Decomposer component in multiple Symantec products allows remote attackers to execute arbitrary code via multiple crafted CAB archives.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Antivirus scan engine 
Symantec -> Brightmail antispam 
Symantec -> Client security 
Symantec -> Mail security 
Symantec -> Norton antivirus 
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton personal firewall 
Symantec -> Norton system works 
Symantec -> Symantec antivirus filtering +for domino 
Symantec -> Web security 
Symantec -> Gateway security 5000 series 
Symantec -> Gateway security 5400 
Symantec -> Mail security 8820 appliance 

 Referencje:
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2007.07.11f.html
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-07-040.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2508
http://www.securityfocus.com/bid/24282
http://secunia.com/advisories/26053

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top