Podatność CVE-2007-0506


Publikacja: 2007-01-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The project_issue_access function in the Project issue tracking 4.7.0 through 5.x before 20070123 module for Drupal allows remote authenticated users to bypass other access control modules and obtain attached files by guessing the filename, and obtain issue information via direct requests.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Drupal -> Project 
Drupal -> Project issue tracking module 

 Referencje:
http://drupal.org/node/112146
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31727
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0312
http://osvdb.org/32135
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31727
http://www.securityfocus.com/bid/22224
http://secunia.com/advisories/23887

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top