Podatność CVE-2007-0513


Publikacja: 2007-01-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Hitachi HiRDB Datareplicator 7HiRDB, 7(64), 6, 6(64), 5.0, and 5.0(64); and various products that bundle HiRDB Datareplicator; allows attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via certain data.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Hitachi -> Hirdb parallel server 
Hitachi -> Hirdb single server 
Hitachi -> Hirdb single server workgroup edition 
Hitachi -> Hirdb workgroup server 
Hitachi -> Hirdb datareplicator 

 Referencje:
http://www.hitachi-support.com/security_e/vuls_e/HS06-023_e/01-e.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0327
http://osvdb.org/32996
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31735
http://www.securityfocus.com/bid/22244
http://secunia.com/advisories/23816

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top