Podatność CVE-2007-0520


Publikacja: 2007-01-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in banner.php in Unique Ads (UDS) 1.x allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the bid parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SQL Injection in Unique Ads ( UDS )
Linux_Drox
28.01.2007

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Unique ads -> Unique ads 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2181
http://www.securityfocus.com/archive/1/457667/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/31660

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top