Podatność CVE-2007-0523


Publikacja: 2007-01-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Nokia N70 phone allows remote attackers to cause a denial of service (continual modal dialogs and UI unavailability) by repeatedly trying to OBEX push a file over Bluetooth, as demonstrated by ussp-push.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Bluetooth DoS by obex push [readable]
Stefan Ekerfelt ...
28.01.2007

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nokia -> N70 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2180
http://www.securityfocus.com/archive/1/457768/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/457797/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top