Podatność CVE-2007-0562


Publikacja: 2007-01-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Windows Explorer (explorer.exe) 6.0.2900.2180 in Microsoft Windows XP SP2 allows user-assisted remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a crafted .avi file, which triggers the crash when the user right clicks on the file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows explorer 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/3190

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top