Podatność CVE-2007-0613


Publikacja: 2007-01-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Bonjour functionality in mDNSResponder, iChat 3.1.6, and InstantMessage framework 428 in Apple Mac OS X 10.4.8 does not check for duplicate entries when adding newly discovered available contacts, which allows remote attackers to cause a denial of service (disrupted communication) via a flood of duplicate _presence._tcp mDNS queries.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Apple -> Ichat 
Apple -> Instant message framework 
Apple -> Mdnsresponder 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/22304
http://projects.info-pull.com/moab/MOAB-29-01-2007.html
http://www.osvdb.org/32699
http://www.osvdb.org/32698

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top