Podatność CVE-2007-0646


Publikacja: 2007-01-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in iMovie HD 6.0.3, and Safari in Apple Mac OS X 10.4 through 10.4.10, allows remote user-assisted attackers to cause a denial of service (crash) via format string specifiers in a filename, which is not properly handled when calling the NSRunCriticalAlertPanel Apple AppKit function.

Typ:

CWE-134

(Uncontrolled Format String)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Apple -> Imovie 
Apple -> Safari 
Apple -> Mac os x 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA07-319A.html
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA07-109A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3868
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1470
http://www.securityfocus.com/bid/26444
http://www.securityfocus.com/bid/22326
http://www.digitalmunition.com/MOAB-30-01-2007.html
http://secunia.com/advisories/27643
http://secunia.com/advisories/24966
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2007/Nov/msg00002.html
http://lists.apple.com/archives/Security-announce/2007/Apr/msg00001.html
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=307041
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305391

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top