Podatność CVE-2007-0651


Publikacja: 2007-02-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in MailEnable Professional before 2.37 allow remote attackers to inject arbitrary Javascript script via (1) e-mail messages and (2) the ID parameter to (a) right.asp, (b) Forms/MAI/list.asp, and (c) Forms/VCF/list.asp in mewebmail/base/default/lang/EN/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
MailEnable Web Mail Client MultipleVulnerabilities
Secunia Research
19.02.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mailenable -> Mailenable professional 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2258
http://www.mailenable.com/Professional20-ReleaseNotes.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/460063/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22554
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0595
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32476
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32480

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top