Podatność CVE-2007-0658


Publikacja: 2007-02-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The (1) Textimage 4.7.x before 4.7-1.2 and 5.x before 5.x-1.1 module for Drupal and the (2) Captcha 4.7.x before 4.7-1.2 and 5.x before 5.x-1.1 module for Drupal allow remote attackers to bypass the CAPTCHA test via an empty captcha element in $_SESSION.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Drupal -> Drupal 
Drupal -> Textimage 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/23985
http://secunia.com/advisories/23983
http://drupal.org/node/114519
http://drupal.org/node/114364
http://cvs.drupal.org/viewcvs/drupal/contributions/modules/textimage/captcha.inc?r1=1.1&r2=1.1.2.1
http://cvs.drupal.org/viewcvs/drupal/contributions/modules/captcha/captcha.module?r1=1.25.2.1&r2=1.25.2.2
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0431
http://www.securityfocus.com/bid/22329
http://osvdb.org/32138
http://osvdb.org/32137
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31994
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31984

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top