Podatność CVE-2007-0710


Publikacja: 2007-02-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Bonjour functionality in iChat in Apple Mac OS X 10.3.9 allows remote attackers to cause a denial of service (persistent application crash) via unspecified vectors, possibly related to CVE-2007-0614.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Apple -> Ichat 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/836024
http://secunia.com/advisories/24198
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305102
http://www.securitytracker.com/id?1017661
http://www.securityfocus.com/bid/22304
http://www.osvdb.org/32713
http://lists.apple.com/archives/Security-announce/2007/Feb/msg00000.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top