Podatność CVE-2007-0814


Publikacja: 2007-02-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Adrenalin's ASP Chat allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML (1) via the psuedo (pseudo) field or (2) during chat.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Adrenalin\'s ASP Chat XSS
sn0oPy
13.02.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Adrenalin labs -> Adrenalins asp chat 

 Referencje:
http://forums.avenir-geopolitique.net/viewtopic.php?t=2620
http://securityreason.com/securityalert/2233
http://www.securityfocus.com/archive/1/459144/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22392
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32203

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top