Podatność CVE-2007-0873


Publikacja: 2007-02-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
nabopoll 1.1.2 allows remote attackers to bypass authentication and access certain administrative functionality via a direct request for (1) config_edit.php, (2) template_edit.php, or (3) survey_edit.php in admin/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
nabopoll 1.1.2 sensitive file (admin without password)
sn0oPy
13.02.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nabocorp -> Nabopoll 

 Referencje:
http://attrition.org/pipermail/vim/2007-February/001341.html
http://forums.avenir-geopolitique.net/viewtopic.php?t=2643
http://securityreason.com/securityalert/2232
http://www.securityfocus.com/archive/1/459655/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22509
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32472
https://www.exploit-db.com/exploits/3305

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top