Podatność CVE-2007-0955


Publikacja: 2007-02-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The NTLM_UnPack_Type3 function in MENTLM.dll in MailEnable Professional 2.35 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via certain base64-encoded data following an AUTHENTICATE NTLM command to the imap port (143/tcp), which results in an out-of-bounds read.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
MailEnable DoS POC
mu-b
17.02.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Mailenable -> Mailenable professional 
Mailenable -> Mailenable 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2007-02/0321.html
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2007-02/0333.html
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2007-February/052427.html
http://securityreason.com/securityalert/2249
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0614
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32482

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top