Podatność CVE-2007-0979


Publikacja: 2007-02-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in LifeType before 1.1.6, and 1.2 before 1.2-beta2, allows remote attackers to obtain sensitive information (file contents) via a "crafted URL."

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lifetype -> Lifetype 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0616
http://www.securityfocus.com/bid/22572
http://www.lifetype.net/blog/lifetype-development-journal/releases
http://secunia.com/advisories/24170
http://osvdb.org/33210

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top