Podatność CVE-2007-0980


Publikacja: 2007-02-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in HP Serviceguard for Linux; packaged for SuSE SLES8 and United Linux 1.0 before SG A.11.15.07, SuSE SLES9 and SLES10 before SG A.11.16.10, and Red Hat Enterprise Linux (RHEL) before SG A.11.16.10; allows remote attackers to obtain unauthorized access via unspecified vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Serviceguard for linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/22574
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00860750
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0619
http://www.securitytracker.com/id?1017655
http://secunia.com/advisories/24134
http://osvdb.org/33201
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00860750

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top