Podatność CVE-2007-1050


Publikacja: 2007-02-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in index.php in AbleDesign MyCalendar allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) the go parameter, (2) the keyword parameter in the search menu (go=search), or (3) the username or (4) the password in a go=Login action.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
MyCalendar multiple XSS
sn0oPy
22.02.2007

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Abledesign -> Mycalendar 

 Referencje:
http://forums.avenir-geopolitique.net/viewtopic.php?t=2686
http://securityreason.com/securityalert/2270
http://www.securityfocus.com/archive/1/460598/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22635
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0679
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32581

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top