Podatność CVE-2007-1072


Publikacja: 2007-02-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The command line interface (CLI) in Cisco Unified IP Phone 7906G, 7911G, 7941G, 7961G, 7970G, and 7971G, with firmware 8.0(4)SR1 and earlier allows local users to obtain privileges or cause a denial of service via unspecified vectors. NOTE: this issue can be leveraged remotely via CVE-2007-1063.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified ip phone 7906g 
Cisco -> Unified ip phone 7911g 
Cisco -> Unified ip phone 7941g 
Cisco -> Unified ip phone 7961g 
Cisco -> Unified ip phone 7970g 
Cisco -> Unified ip phone 7971g 
Cisco -> Skinny client control protocol software 
Cisco -> Unified ip phone firmware 7906g 
Cisco -> Unified ip phone firmware 7911g 
Cisco -> Unified ip phone firmware 7941g 
Cisco -> Unified ip phone firmware 7961g 
Cisco -> Unified ip phone firmware 7970g 
Cisco -> Unified ip phone firmware 7971g 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-air-20070221-phone.shtml
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20070221-phone.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/22647

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top