Podatność CVE-2007-1077


Publikacja: 2007-02-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in page.asp in Design4Online UserPages2 2.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the art_id parameter. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Design4online -> Userpages2 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/22636
http://osvdb.org/36843

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top