Podatność CVE-2007-1090


Publikacja: 2007-02-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Windows Explorer on Windows XP and 2003 allows remote user-assisted attackers to cause a denial of service (crash) via a malformed WMF file, which triggers the crash when the user browses the folder.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows explorer 

 Referencje:
http://securityvulns.com/news/Microsoft/Windows/Explorer/DoS.html
http://securityvulns.com/Qdocument170.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/461373/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22715

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top