Podatność CVE-2007-1124


Publikacja: 2007-02-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in gallery.php in XeroXer Simple one-file gallery allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the f parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Simple one-file gallery
laurent gaffi
28.02.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Xeroxer -> Simple one-file gallery 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2292
http://www.securityfocus.com/archive/1/461080/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22700
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32654

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top