Podatność CVE-2007-1125


Publikacja: 2007-02-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in gallery.php in XeroXer Simple one-file gallery allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the f parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Simple one-file gallery
laurent gaffi
28.02.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Xeroxer -> Simple one-file gallery 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2292
http://www.securityfocus.com/archive/1/461080/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22700
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0740
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32655

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top