Podatność CVE-2007-1138


Publikacja: 2007-03-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Absolute path traversal vulnerability in list_main_pages.php in Cromosoft Simple Plantilla PHP (SPP) allows remote attackers to list arbitrary directories, and read arbitrary files, via an absolute pathname in the nfolder parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Plantilla PHP Simple
none
07.03.2007

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cromosoft -> Simple plantilla php 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2332
http://www.securityfocus.com/archive/1/460913/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22669

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top