Podatność CVE-2007-1166


Publikacja: 2007-03-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in result.php in Nabopoll 1.2 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the surv parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Nabopoll Blind SQL Injection vulnerabilies
s0cratex
09.03.2007

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nabocorp -> Nabopoll 

 Referencje:
http://attrition.org/pipermail/vim/2007-February/001379.html
http://securityreason.com/securityalert/2372
http://www.securityfocus.com/archive/1/460765/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22649
https://www.exploit-db.com/exploits/3355

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top