Podatność CVE-2007-1226


Publikacja: 2007-03-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
McAfee VirusScan for Mac (Virex) before 7.7 patch 1 has weak permissions (0666) for /Library/Application Support/Virex/VShieldExclude.txt, which allows local users to reconfigure Virex to skip scanning of arbitrary files.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
McAfee VirusScan for Mac (Virex) Local root exploit and Scan Bypass
Kevin Finisterre
07.03.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.1/10
6.4/10
2.7/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Virex 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2342
http://www.securityfocus.com/archive/1/461485/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22744
http://www.securitytracker.com/id?1017707
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0777
https://knowledge.mcafee.com/SupportSite/dynamickc.do?externalId=518722&sliceId=SAL_Public&command=show&forward=nonthreadedKC&kcId=518722

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top