Podatność CVE-2007-1304


Publikacja: 2007-03-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in add2.php in Sava's Guestbook 23.11.2006, when magic_quotes_gpc is disabled, allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) name, (2) country, (3) email, (4) website, and (5) message parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Sava\'s GuestBook Multiple Vulnerabilities
Belsec Team
09.03.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Savas place -> Savas guestbook 

 Referencje:
http://belsec.com/advisories/142/summary.html
http://securityreason.com/securityalert/2350
http://www.securityfocus.com/archive/1/461910/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/22820
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32811

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top