Podatność CVE-2007-1307


Publikacja: 2007-03-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Lenovo Intel PRO/1000 LAN adapter before Build 135400, as used on IBM Lenovo ThinkPad systems, has unknown impact and attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lenovo -> Thinkpad 
Intel -> Pro 1000 lan adapter 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/22822
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-62922
http://secunia.com/advisories/24349
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0801
http://osvdb.org/33854

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top