Podatność CVE-2007-1346


Publikacja: 2007-03-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in ipmitool for Sun Fire X2100M2 and X2200M2 allows local users to gain privileges and reset or turn off the server.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.6/10
10/10
2.7/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Sun fire 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0869
http://www.securityfocus.com/bid/22859
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102828-1
http://osvdb.org/33889
http://www.securitytracker.com/id?1017738
http://secunia.com/advisories/24447

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top