Podatność CVE-2007-1367


Publikacja: 2007-03-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the login page in Avaya Communications Manager (CM) S87XX, S8500, and S8300 products before 3.1.3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Login field.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Avaya -> S8300 
Avaya -> S8500 
Avaya -> S8700 
Avaya -> S8710 

 Referencje:
http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2007-064.htm
http://www.securityfocus.com/bid/22866
http://secunia.com/advisories/24397
http://www.osvdb.org/33297

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top