Podatność CVE-2007-1610


Publikacja: 2007-03-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the RSS reader in Glue Software NewsGlue before 1.3.4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a feed.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Glue software -> Newsglue 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1074
http://www.gluesoft.co.jp/NewsGlue/Update.aspx
http://osvdb.org/34408
http://jvn.jp/jp/JVN%2364227086/index.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33166
http://www.securityfocus.com/bid/23094
http://secunia.com/advisories/24603

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top