Podatność CVE-2007-1634


Publikacja: 2007-03-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Variable extraction vulnerability in grab_globals.php in Net Portal Dynamic System (NPDS) 5.10 and earlier allows remote attackers to conduct SQL injection attacks via the _FILES[DB][tmp_name] parameter to print.php, which overwrites the $DB variable with dynamic variable evaluation.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Net Portal Dynamic System (NPDS) <= 5.10 Remote Code Execution 0day
DarkFig
26.03.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Net portal dynamic system -> Net portal dynamic system 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2473
http://www.attrition.org/pipermail/vim/2007-March/001460.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/463176/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top