Podatność CVE-2007-1689


Publikacja: 2007-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the ISAlertDataCOM ActiveX control in ISLALERT.DLL for Norton Personal Firewall 2004 and Internet Security 2004 allows remote attackers to execute arbitrary code via long arguments to the (1) Get and (2) Set functions.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton personal firewall 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/983953
http://www.securityfocus.com/archive/1/468779/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23936
http://www.securitytracker.com/id?1018073
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2007.05.16.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1843
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34328

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top