Podatność CVE-2007-1699


Publikacja: 2007-03-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in the SWmenu (com_swmenupro and com_swmenufree) 4.0 component for Mambo and Joomla! allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the mosConfig_absolute_path parameter to ImageManager/Classes/ImageManager.php under the (1) components/ or (2) administrator/components/ directory trees.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mambo -> Swmenu component 
Joomla -> Swmenu component 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1100
http://www.securityfocus.com/bid/23116
http://www.milw0rm.com/exploits/3557
http://osvdb.org/38791
http://osvdb.org/38790
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33204

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top