Podatność CVE-2007-1912


Publikacja: 2007-04-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in Microsoft Windows allows user-assisted remote attackers to have an unknown impact via a crafted .HLP file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows nt 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/23382
http://www.milw0rm.com/exploits/3693
http://www.securitytracker.com/id?1017901

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top