Podatność CVE-2007-1935


Publikacja: 2007-04-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP file inclusion vulnerability in admin/index.php in ScarAdControl (ScarAdController) 1.1 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a UNC share pathname or a local file pathname in the site parameter, which is accessed by the file_exists function.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scar4u.de -> Scaradcontroller 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/3682
http://osvdb.org/37403

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top