Podatność CVE-2007-1956


Publikacja: 2007-04-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in ubbthreads.php in Groupee UBB.threads 6.1.1 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the C parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
UBB.threads (<= 6.1.1) SQL Injection Vulnerability
John Martinelli
13.04.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubbcentral -> Ubb.threads 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2545
http://www.securityfocus.com/archive/1/465076/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23369
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/33509

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top