Podatność CVE-2007-2061


Publikacja: 2007-04-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in check_login.asp in AfterLogic MailBee WebMail Pro 3.4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the username parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
MailBee WebMail Pro - Cross Site Scripting Issue
David Vieira-Kur...
19.04.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Afterlogic -> Mailbee webmail 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2572
http://www.majorsecurity.de/index_2.php?major_rls=major_rls44
http://www.securityfocus.com/archive/1/465611/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23481
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1416
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/33645

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top