Podatność CVE-2007-2353


Publikacja: 2007-04-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Apache Axis 1.0 allows remote attackers to obtain sensitive information by requesting a non-existent WSDL file, which reveals the installation path in the resulting exception message.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> AXIS 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34167
http://www.securityfocus.com/bid/23687
http://www.osvdb.org/34154
http://attrition.org/pipermail/vim/2007-April/001562.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top