Podatność CVE-2007-2359


Publikacja: 2007-04-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Ghost Service Manager, as used in Symantec Norton Ghost, Norton Save & Recovery, LiveState Recovery, and BackupExec System Recovery before 20070426, allows local users to gain privileges via a long string.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Backupexec system recovery 
Symantec -> Livestate recovery 
Symantec -> Norton ghost 
Symantec -> Norton save and recovery 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1552
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2007.04.26.html
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=519
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33931
http://www.securitytracker.com/id?1017971
http://secunia.com/advisories/25013

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top