Podatność CVE-2007-2385


Publikacja: 2007-04-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Yahoo! UI framework exchanges data using JavaScript Object Notation (JSON) without an associated protection scheme, which allows remote attackers to obtain the data via a web page that retrieves the data through a URL in the SRC attribute of a SCRIPT element and captures the data using other JavaScript code, aka "JavaScript Hijacking."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Yahoo -> Ui library 

 Referencje:
http://www.fortifysoftware.com/servlet/downloads/public/JavaScript_Hijacking.pdf
http://osvdb.org/43324

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top