Podatność CVE-2007-2537


Publikacja: 2007-05-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in mainfile.php in NPDS 5.10 and earlier allow remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via a (1) nickname or (2) Id in a cookie, or (3) the X-Forwarded-For (X_FORWARDED_FOR) HTTP header.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NPDS <= 5.10 - Multiple SQL injections
Gu1ll4um3r0m41n
12.05.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
NPDS -> NPDS 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2670
http://www.aeroxteam.fr/exploit-NPDS-5.10.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/467696/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23831
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34109

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top