Podatność CVE-2007-2556


Publikacja: 2007-05-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in Nuked-klaN 1.7.6 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the X-Forwarded-For (X_FORWARDED_FOR) HTTP header, as demonstrated by a request to the /nk/ URI.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Nuked-klaN 1.7.6 Remote Code Execution Exploit
DarkFig
12.05.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nuked-klan -> Nuked-klan 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2665
http://www.securityfocus.com/archive/1/467750/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23835
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1662
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34116
https://www.exploit-db.com/exploits/3858

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top