Podatność CVE-2007-2576


Publikacja: 2007-05-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the East Wind Software advdaudio.ocx 1.5.1.1 ActiveX control allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a long OpenDVD property value. NOTE: this issue might be related to CVE-2007-0976.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
East wind software -> Advdaudio.ocx 

 Referencje:
http://www.shinnai.altervista.org/moaxb/20070505/east.txt
http://www.milw0rm.com/exploits/3856
http://osvdb.org/34337
http://moaxb.blogspot.com/2007_05_05_archive.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34119
http://www.securityfocus.com/bid/23833
http://moaxb.blogspot.com/2007/05/moaxb-05-east-wind-software.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top