Podatność CVE-2007-2649


Publikacja: 2007-05-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Deutsche Telekom (T-com) Speedport W 700v uses JavaScript delays for invalid authentication attempts to the CGI script, which allows remote attackers to bypass the delays and conduct brute-force attacks via direct calls to the authentication CGI script.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Design Flaw in Deutsche Telekom Speedport w700v broadband router
Michael Domberg
17.05.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
T-com -> Speedport w 700v 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2705
http://www.devtarget.org/speedport700-advisory-05-2007.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/468361/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23967
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34334

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top