Podatność CVE-2007-2678


Publikacja: 2007-05-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the isChecked function in toolbar.dll in Netsprint Toolbar 1.1 might allow remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netsprint -> Netsprint toolbar 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/465980/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/465992/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top