Podatność CVE-2007-2770


Publikacja: 2007-05-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in Eudora 7.1 allows user-assisted, remote SMTP servers to execute arbitrary code via a long SMTP reply. NOTE: the user must click through a warning about a possible buffer overflow exploit to trigger this issue.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Eudora 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34324
http://secunia.com/advisories/25282
http://osvdb.org/36198
http://milw0rm.com/exploits/3934

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top