Podatność CVE-2007-2787


Publikacja: 2007-05-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the BrowseDir function in the (1) lttmb14E.ocx or (2) LTRTM14e.DLL ActiveX control in LeadTools Raster Thumbnail Object Library 14.5.0.44 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long argument.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lead technologies -> Leadtools raster thumbnail object library 

 Referencje:
http://www.shinnai.altervista.org/moaxb/20070520/leadrastertxt.html
http://www.shinnai.altervista.org/moaxb/20070519/lademthumbtxt.html
http://www.milw0rm.com/exploits/3952
http://www.milw0rm.com/exploits/3951
http://moaxb.blogspot.com/2007/05/moaxb-20-leadtools-raster-thumbnail.html
http://moaxb.blogspot.com/2007/05/moaxb-19-leadtools-thumbnail-browser.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34379
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34378
http://www.securityfocus.com/bid/24057
http://www.securityfocus.com/bid/24053
http://secunia.com/advisories/25376
http://secunia.com/advisories/25331

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top