Podatność CVE-2007-2892


Publikacja: 2007-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in news.asp in ASP-Nuke 2.0.7 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the id parameter. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/24135
http://downloads.securityfocus.com/vulnerabilities/exploits/24135.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34769

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top