Podatność CVE-2007-2900


Publikacja: 2007-05-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in Scallywag 2005-04-25 allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the path parameter to template.php in (1) skin/dark/, (2) skin/gold/, or (3) skin/original/.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scallywag.org -> Scallywag 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34469
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1933
http://www.milw0rm.com/exploits/3972
http://osvdb.org/38144
http://osvdb.org/38143
http://osvdb.org/38142

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top